Provoz Centra Elpida s ohledem na aktuální situaci s COVID-19

Výuka od 17. 5. probíhá opět osobně na pobočkách. Některé skupinky nadále pokračují on-line.

• Program probíhá prezenčně i on-line.
• Informace ke konkrétním kurzům najdete v programu, nebo na studijním oddělení dané pobočky.
• Individuální poradny mohou probíhat prezenčně nebo on-line dle dohody se zájemcem.
• Kavárna je zavřená. Může prodávat pouze balené potraviny a nápoje s sebou.
• Prosíme dodržujte standardní hygienická opatření, zejm. 3R a T.N.O. (ruce, roušky, rozestupy a test, protilátky, očkování).
• Pokud cítíte příznaky respirační choroby, návštěvu našich poboček odložte.

Odpovědné chování nás všech zajistí udržitelný provoz našich dvou poboček Centra Elpida.
Společnými silami to zvládneme. Děkujeme Vám