Provoz Centra Elpida s ohledem na aktuální situaci s COVID-19

Aktuální barva na našem semaforu je černá.

Výuka od 4.1.2021 probíhá opět on-line. Prezenční akce a prezenční výuka se momentálně nekonají.

• Program probíhá on-line.
• Informace ke konkrétním kurzům najdete v programu, nebo na recepci dané pobočky.
• Individuální poradny mohou probíhat prezenčně nebo on-line dle dohody se zájemcem.
• Kavárna je zavřená. Může prodávat pouze balené potraviny a nápoje s sebou.
• Prosíme dodržujte standardní hygienická opatření, zejm. 3R (ruce, roušky, rozestupy).
• Pokud cítíte příznaky respirační choroby, návštěvu našich poboček odložte.

Odpovědné chování nás všech zajistí udržitelný provoz našich dvou poboček Centra Elpida.
Společnými silami to zvládneme. Děkujeme Vám