Knihy se těžko vystavují – Libor Fára

6. listopadu 2014 – 17. ledna 2015
Národní knihovna Klementinum, Praha.

Libor Fára se narodil 12. září 1925 v Praze. Studoval nejprve na grafické škole Officina Pragensis u Jaroslava Švába a pokračoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru profesorů Emila Filly a Františka Muziky. Již ve čtyřicátých letech minulého století vytvářel nejrůznější surrealistické koláže a objekty. V roce 1946 byl s těmito pracemi nejmladším účastníkem 1. poválečné výstavy československého umění v Paříži. Po dokončení studia na VŠUP od roku 1950 spolupracoval na grafické úpravě ineditních sborníků surrealistického uskupení s Karlem Teigem, Josefem Istlerem a dalšími.

V letech 1962 až 1968 spolupracoval s Divadlem Na zábradlí a od roku 1969 s Činoherním klubem, v úzké spolupráci s režisérem Janem Grossmanem. Vytvořil více jak 30 výprav – Král Ubu, 1964; Čekání na Godota, 1964; Višňový sad, 1969 ad. Významnou část Fárova díla tvoří také knižní grafika. Jeho obálky i úpravy mají jasně čitelný autorský rukopis: výrazná a jednoduchá typografie, výjimečný cit pro práci s obrazovým materiálem, surrealisticky osvobozené koláže, minimalismus, geometrie. Používal stejná písma, v oblibě měl zejména dynamický font Bodoni. Na jeho obálkách se často objevují kurzivy a minusky, fotografie a koláže, a v neposlední řadě příznačná linka, vymezující, rámující či jinak definující prostor. Ne nadarmo se o něm říkalo: "Libor Fára, tečka, čára". Zemřel v Praze 3. března 1988 ve věku 63 let.


Přehled všech výstav →