Historie Linky seniorů: Jsme tu již od roku 2002

Rok 2017

Linka seniorů se etablovala na poli vzdělávání a dne 25. 5. 2017 pořádala celorepublikovou konferencis mezinárodní účastí pracovníků krizové pomoci  „Diference a opakování“ v Gröbově vile v Havlíčkových sadech na Praze 2 na téma opakovaně vracejících se a volajících klientů využívajících služeb krizové pomoci. Pod záštitou ČAPLD, s odbornou garancí Daniely Vodáčkové. Obsahem  úvodní přednášky D. Vodáčkové byla dilemata spojená s prací s opakovaně volajícími klienty. Na závěr konference přednášel Prof. Thomas Reisch, primář psychiatrické kliniky Muesingen, Švýcarsko o suizidální problematice. Dále: panelová diskuse, 6 praktických workshopů, doprovodný program (koncert sboru Elpida s V. Havelkou)

Z důvodu vysokého počtu kontaktů na LS přecházíme na novou techniku, Linka seniorů nyní začíná využívat digitální ústředny, která napomůže k lepšímu dovolání klientům. A přestěhovali jsme se do větších prostor.

Kadeřníci Redken střihaton se rozhodli podpořit Linku seniorů a vystříhali pro ni během jediného dne částku, která pokryla skoro měsíční provoz LS.

Rok 2016

Linka seniorů zažila i díky rozšířenému provozu historicky nejvíce kontaktů, a to celkově více než 43 tisíc. Z toho pracovníci LS vyřídili 9912 hovorů a podaných informací. Z důvodu vysokého počtu zneužití LS uvažujeme o tom, jak zvýšit počet dovolání na LS. Začínáme plánovat konferenci na téma opakovaně volajících klinetů na linky krizové pomoci.

Rok 2015

Díky podpoře našich partnerů a veřejnosti se nám po 12 letech podařilo rozšířit pomoc Linky seniorů na 365 dnů v roce. Od 1.3.2015 se dovolají pomoci senioři a jejich blízcí každý den od 8 do 20 hodin.

Tým Linky seniorů absolvuje akreditovaný seminář Úvod do zvládání obtížných komunikačních situací při práci s klienty a akreditovaný seminář Komunikace s klienty s problematikou zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění a umírání.

Probíhá dlouhodobá stáž pracovníků Linky v České alzheimerovské společnosti a stáž v Poradně při finanční tísni.

Rok 2014

Díky charitativnímu spotu Kájo, Nevolej! a podpoře hlavních partnerů služby, Nadace O2 a Nadačního fondu Avast, se volající mohou obracet na bezplatnou a anonymní Linku seniorů od 1. března také o víkendech. Je to dobrá zpráva zejména pro 50 tisíc volajících, kteří se na Linku kvůli absenci víkendových služeb každý rok nedovolali.

Rok 2013

Dne 16.9. uspořádala Linka seniorů výzkumné setkání a seminář věnovaný fenoménu opakovaně volajících na linky důvěry. Celou akci vedla přední osobnost telefonické krizové intervence a supervizorka Linky seniorů PhDr. Daniela Vodáčková. Záštitu převzala Česká asociace pracovníků linek důvěry. / Projekt Linky seniorů dlouhodobě podporuje Siemens Fond pomoci. V prosinci 2013 se na Adventním večeru společnosti Siemens v prostorách Obecního domu promítal více než 800 hostům spot o tomto projektu. Po shlédnutí tohoto spotu a také informačních materiálů o projektu jej hosté podpořili částkou 124 626,- Kč.

Rok 2012

Linka seniorů byla přizvána k účasti na projektu „Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know-how“ realizovaným Pražskou linkou důvěry. Projekt byl uskutečněn v rámci programu švýcarsko-české spolupráce Fondu Partnerství. Pracovníci linek důvěry, mezi kterými byla i Linka seniorů, v rámci tohoto projektu navštívili několik pracovišť ve Švýcarsku, které se zabývají krizovou intervencí. / Linka seniorů se zúčastnila mezinárodního odborného semináře k problematice domácího násilí a nebezpečného pronásledování. Zástupkyně z Linky seniorů v úvodu svého příspěvku představila několik reklamních kampaní a upozornila na převažující negativní mediální reprezentaci seniorů. Příspěvek se věnoval problematice domácího násilí u seniorů, tomu, proč je někdy tak těžké vyhledat pomoc a jak cestu k pomoci usnadnit. / Linka seniorů se stala účastníkem diskuzního panelu na Úřadu vlády. Prezentace Linky seniorů byla věnována tématu stáří, vnímání stáří v dnešní společnosti a jeho odrazu v každodenní praxi Linky seniorů. / Linka seniorů nabízí pomoc seniorům, ale také jejich blízkým, mimo jiné v otázkách onemocnění demence. Pro zvyšující se počet volajících s touto problematikou přichází Linka seniorů v roce 2012 s pilotním projektem Demence I a posléze Bát se zapomínání? Projekt zahrnuje specializovanou pomoc volajícím na Lince seniorů, cyklus osvětových seminářů v rámci celé České republiky a různé informační materiály.

Rok 2011

V tomto roce se výrazně zvýšila poptávka po službě Linky seniorů a počet hovorů zaznamenal zvýšení historického maxima o více než 700! Byl to také rok, v jehož druhé polovině se chystala po šesti letech změna na pozici vedoucího linky. Vedoucí se v roce 2011 opět zúčastnil řady veřejných vystoupení (Česká televize, TV Metropol, Český rozhlas). Namátkou únorové setkání s Jakubem Železným na ČT 24, dále v pořadu Barvy života, Na vrcholu, kde byl vyjímečně velký prostor linku prezentovat a i jaksi vysvětlit. Následovalo vystoupení v pořadu stanice Radiožurnál na Den seniorů 1. října. Zástupci Linky seniorů se též účastnili se svými příspěvky řady seminářů a konferencí zaměřených na seniorskou problematiku.

Rok 2010

Linka seniorů má za sebou nejvytíženější a také nesmysluplnější rok své existence. To, co je doménou Linky seniorů jako linky důvěry pro seniory a osoby o seniory pečující je rozhovor, ve kterém volající nabude ztracené sebevědomí – pocit vlastní sebehodnoty, ztracený klid, často i smysl života. Rozhovor, ve kterém se zorientuje ve své současné kritické situaci. Rozhovor, ve kterém získá naději. Rozhovor, po kterém mu zase stojí za to žít dál. Byť mu někdo blízký zemřel, byť je nemocný. Byť jeho životní horizont je stejně nedaleko. Rok 2010 se také nesl ve znamení poděkování. Skutečně nikdy předtím lidé tolik nevolali s poděkováním a pochvalou. Provedli jsme je úspěšně smutečním obdobím, vyhráli se letité spory, u kterých jsme byli průvodci i poradci, podařilo se zažehnat potenciální dluhy a exekuce z prodejních zájezdů a podomního prodeje…

Rok 2009

V roce 2009 pokračoval strmý nárůst zájmu o Linku seniorů. Pro klienty (seniory, osoby o seniory pečující, případně jiné osoby v krizi) jsme byli i nadále k dispozici každý všední den a o vánočních svátcích od 8.00 do 20.00 hodin. Neustále dochází ke změnám, které se týkají především zkvalitňování, a to jak práce s klientem, tak propagace služby. Celkový počet hovorů a podaných informací je téměř shodný jako v roce uplynulém, zaznamenali jsme však nárůst prvokontaktů, což je trend velice příznivý. Snad poprvé se o Lince seniorů psalo také v cizích jazycích – rozhovor pro stanici Rádio 7 převzali i jiné cizojazyčné redakce.

Rok 2008

Linka posloužila více ne 50ti tisícům volajících! Čeká ale také spousta práce – přechod z Nadačního fondu Elpida pod Elpidu plus o.p.s., převod registrace a shánění dalších prostředků pro činnost. S podporou přichází Ministerstvo práce a sociálních věcí a také Nadace O2. Zvyšuje se opět mediální zájem o službu. Přestože pracovníci na Zlaté lince často slýchali, že jsou „zlatí“, zkracuje linka svůj název na „Linku seniorů“. Linka je dnes již neodmyslitelnou součástí psychosociálních služeb pro seniory a osoby pečující. Svým klientům je k dispozici každý všední den a o vánočních svátcích od 8 do 20 hodin na telefonním čísle 800 200 007, které je bezplatné jak z pevných linek, tak z mobilních telefonů a veřejných automatů. Obrátit se na ni i nadále můžete prostřednictvím e-mailové adresy linkasenioru@elpida.cz. Pracovníci vám po emailu odpoví nejpozději do tří dnů.

Rok 2007

Od počátku roku platí nový zákon číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách. Zlatá linka seniorů připravuje registraci a v řádném termínu se stává registrovanou sociální službou podle § 55 zmíněného zákona – telefonická krizová pomoc. Dosud výlučný sponzor linky, farmaceutická společnost GlaxoSmithKline posílá službu do světa jako „dospělou“ a tak trochu „na zkušenou“, zda je natolik kvalitní, že si dokáže alespoň zčásti získat vlastní prostředky. Dokáže. Jedním z prvních, kdo přichází s podporou, je Magistrát hlavního města Prahy. Linka na podzim oslavuje pětileté výročí své existence. Mj. v pořadu pro seniory s názvem Barvy života České televize.

Rok 2006

Linka se definitivně usazuje jako stabilní a odborníky i laiky velice pozitivně vnímaná služba seniorům. Má své pevné místo v síti psychosociálních služeb, její pracovníci a vedoucí jsou přizýváni do médií jako odborníci na danou problematiku. Tak se dostává informace o její existenci i do těch neodlehlejších koutů České republiky a do těch nejizolovanějších domácností. Zlatá linka seniorů je v tomto roce mj. partnerem Ministerstva vnitra ČR v kampani zaměřené proti násilí ve společnosti nazvané: Násilí ne! Skrze svoji veřejnou činnost a také podporu jednotlivých volajících linka pomáhá otvírat témata, která jsou společností jaksi zapomínána či vytěsňována. Například téma domácího násilí, úmírání, smrti a bezmoci, péče o seniory až po sociální exkluzi některých skupin seniorů.

Rok 2005

Začínáme s čerstvou akreditací České asociace pracovníků linek důvěry, jednou z prvních, která byla v České republice udělena. Linka se stěhuje do více vyhovujích prostor. Snaha v tuto chvíli není rozšiřování služeb, ale prohlubování jejich kvality. K superviznímu a vzdělávacímu programu se přidává systém intervizní. Zlatá linka pracuje na cílenější propagaci a tak ubývá hovorů na zkoušku, tzv. testovacích hovorů, a přibývá i nadále hovorů obsažných. Tradice služby o vánočních svátcích zůstává zachována. Je to čas, který je pro osamělé seniory jedním z nejtěžších vůbec.

Rok 2004

Linka postupně rozšiřuje provoz až na každý všední den od 8 do 20 hodin. Probíhá příprava na akreditaci a celý akreditační proces, pracovníci linky jsou aktivní v rámci struktur České asociace pracovníků linek důvěry. Linka sama sebe vnímá a presentuje jako „linku důvěry“. Pro seniory a osoby o seniory pečující. Telefonní číslo 800 200 007 vytočilo necelých 13 tisíc volajích, ubylo podaných informací a přibylo delších a smysluplných hovorů. K možnosti volání se na podzim přidává ještě možnost kontaktovat linku prostřednictvím emailové adresy. Zlatá linka seniorů bylo poprvé seniorům k dispozici i o vánočních svátcích.

Rok 2003

Vzhledem k potřebnosti služby a také díky mediálnímu partnerství České televize ještě výrazně stoupá zájem o službu a linka rozšiřuje provoz na 9 – 11 a 17 – 19 hodin každý všední den. Praxe ukazuje, že tím ústředním není pro seniory informace, ale důvěrný prostor, kde se mohou podělit o své starosti a trápení, někdy i radosti. A tým pracovníků je na to lidsky velmi dobře vybavený a připravený, doplňuje si však ještě vzdělání. Všichni pracovníci linky, původní profesí většinou lékaři, právníci, psychologové a sociální pracovníci absolvují kurz telefonické krizové intervence. Vytváří se struktura dalšího vzdělávání pracovníků, a supervizní systém. Služeb linky využilo přes 15 tisíc volajících.

Rok 2002

Nadační fond Elpida zřizuje „Zlatou linku seniorů“ na bezplatném telefonním čísle 800 200 007. Linka má provoz každý všední den od 17 do 19 hodin a seniorům je nabízena jako linka informační. Zájem je hned velký a během prvních měsíců se dovolala zhruba tisícovka potřebných seniorů.