Mediální a digitální vzdělávání v menších městech a obcích skrze místní organizace a instituce

O projektu

Organizace Elpida, zaměřená na vzdělávání seniorů, a Transitions, posilující nezávislost a profesionalitu investigativní žurnalistiky, spojily své síly a profesní expertízu, aby vytvořily přenositelné vzdělávací moduly pro místní organizace (knihovny, kluby, redakce aj.) v oblasti mediálního, digitálního a občanského vzdělávání seniorů a starších dospělých. Díky nové metodice a proškoleným lektorům projekt následně skrze tyto místní organizace posílí důvěru seniorů v kvalitní žurnalistiku a zvýší jejich mediální gramotnost a odolnost vůči manipulativnímu a dezinformačnímu působení.

Elpida, a senior education organization and Transitions, organisation strengthening the professionalism of investigative journalism, have joined forces to create cross-platform educational modules for local organizations (libraries, senior clubs, etc.) in the area of media, digital and civic education for seniors and older adults. Thanks to the new methodology and trained lecturers, the project will subsequently, through these local organizations, strengthen seniors' confidence in high-quality journalism and increase their media literacy and resistance to manipulation and fake news.

Společně nás čeká lektorská akademie SEFTE o specifikách vzdělávání seniorů, akce (nejen) pro seniory v regionech, aktivní zapojení seniorů do online vzdělávacího programu, Barcamp k výměně cenných postřehů a zkušeností, Metodika mediálního vzdělávání v regionech, závěrečná konference a roadshow.
Již teď pracujeme na přípravách, jakmile to situace dovolí, vrhneme se do akce. Vyvíjíme novou e-learningovou platformu, která nám umožní obohatit on-line i off-line vzdělávání pro seniory, a připravujeme grafický manuál a celý vizuální i rétorický koncept projektu. Na podzim vám představíme celý nový web projektu věnovaný mediálnímu vzdělávání pro seniory provázaný s novou e-learningovou platformou.

Ahead of us, there is a Teachers´Academy SEFTE (= SEnior Friendly TEacher) about the specifics of educating the senior population, events in regions for multigenerational audiences, engagement of seniors in on-line educational activities, Barcamp for public & professional audience to exchange good practice, experience, and ideas. We continue developing a methodology of media education in regions, final conference & roadshow presenting results of the project.
We are working on all necessary preparations and as soon as the situation allows, we will dive into action. We are developing a new e-learning platform for on-line and off-line education of seniors. Additionally, we are working on the graphical manual and the overall visual and rhetorical concept of the project. In autumn 2021 we will introduce you to a new project website for media education of seniors compatible and directly linked to the new e-learning system.

Harmonogram akcí:
15.1. 2021 Úvodní on-line setkání s partnery
21.1. 2021 on-line setkání s partnery, seniory a studenty nad tématem Mediální vzdělávání pro posílení dezinformační imunity
16.2. 2021 on-line setkání na téma Zkušenosti a tipy v Mediálním vzdělávání pro seniory
12.3. – 23.4.2021 Lektorská akademie SEFTE, prezenčně každý pátek květen/červen 2021 – Barcamp (dle vývoje současné pandemické situace)

Event schedule:
15.1.2021 Introductory on-line meeting with project partners
21.1.2021 on-line meeting with partners, seniors, and students upon Media literacy for reinforcing the disinformation immunity
16.2.2021 on-line meeting for lecturers discussing Tips and Experience in Media literacy for seniors
12.3. – 23.4.2021 Lektorská akademie SEFTE, prezenčně každý pátek květen/červen – Barcamp (dle vývoje současné pandemické situace)

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z fondů EHP a Norska.

Trvání projektu: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2023

Kontakty:
Elpida, o.p.s., Na Strži 40, 140 00 Praha 4
Iva Fenglová, e-mail: iva.fenglova@elpida.cz, tel: 602 242 939

Transitions, Baranova 1026, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Jaroslav Valůch, e-mail: jaroslav.valuch@tol.org

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens´ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Project period: 1 March 2020 – 28 February 2023

Contacts:
Elpida, o.p.s., Na Strži 40, 140 00 Praha 4
Iva Fenglová, e-mail: iva.fenglova@elpida.cz, tel: 602 242 939

Transitions, Baranova 1026, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Jaroslav Valůch, e-mail: jaroslav.valuch@tol.org

Obr.: ACF_logolink1
Obr.: ACF_logolink2
Partnerské organizace, které se s námi do projektu zapojily:
Obr.: logoknihovnalounycb
Obr.: logohuranavyletcb
Obr.: logodenikncb
Obr.: logozvolsiinfocb
Obr.: logoUPvOcb
Obr.: logoobectelnicecb
Obr.: logotanvaldcb