Lapeni v Síti aneb bezpečnost na internetu
Život v době informační

Po 15. 4. 2019, 12:30–14:00

Přednáška | Kultura
Lektor:
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Praktický seminář odpoví na otázky spojené s bezpečným využíváním internetu: např. může se někdo skrze můj email nebo Facebookový účet dostat k mým osobním informacím? S pomocí odborníka na se naučíme zacházet s podvodnými emaily loudícími peníze, dozvíme se, zda je důkladná ochrana internetového bankovnictví a jak bezpečně nakupovat online.

Celoroční cyklus mediálního vzdělávání v Centru Elpida. Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách jako jsou svoboda slova či státní propaganda.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb