Dobromysl novinařiny
Život v době informační

Po 10. 6. 2019, 12:30–14:00

Přednáška | Kultura
Lektor:
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Když média a komunikační technologie pomáhají. Šum a chaos v současném mediálním světě může vyvolávat pocit zmatení, nedůvěry a frustrace. Zvláště prostor internetu usnadňuje šíření smyšlenek, podvodů, hloupostí a podporuje závislost především mladých lidí, kteří stále více budují své vztahy online a oddalují se tak reálnému světu. Bylo by však příliš snadné tento svět odsoudit, neboť existuje bezpočet příkladů, které dokazují, že právě nové technologie umožňují měnit svět k lepšímu. Dávají naději, že i na zdánlivě neřešitelné neduhy můžeme najít nová řešení díky propojení technologie a lidské chuti pomáhat. Seminář ukáže možnosti, jak lze skrze média a moderní technologie pomáhat v těžkých životních situacích jako je chudoba či humanitární krize. Podíváme se na možnosti ověřování informací. Ukážeme si, jak digitální Sherlockové odhalují záhady současnosti a něco se od nich přiučíme. Nepropadejme panice ze současného mediálního světa, naučme se ho využívat pro pozitivní změnu a pomoc. Lektor: Jaroslav Valůch.

Celoroční cyklus mediálního vzdělávání v Centru Elpida. Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách jako jsou svoboda slova či státní propaganda. Mgr. Jaroslav Valůch je vedoucím projektu Press Start v organizaci Transitions, platformy pro podporu nezávislé žurnalistiky v zemích s omezenou svobodou médií. Dlouhodobě se věnuje posilování mediální gramotnosti, prevenci násilí z nenávisti a komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem. Spolupracoval s řadou iniciativ i institucí v regionech střední i východní Evropy, jihovýchodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky. Působil jako humanitární pracovník v Barmě a na Haiti.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb