Skauting
Výchovné metody Junáka včera a dnes

St 11. 11. 2020, 13:30–15:00

Přednáška | Kultura
Lektor:
Místo: Centrum Elpida
URL: https://www.skautskyinsti…

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Skauting vychovává mládež v Čechách už více než 100 let. Jaké výchovné metody přitom využívá a proč je tak nadčasová? Jaké nesnáze musel Junák jako organizace za svou historii překonat? A jak vypadá výchova "ve skautu" dnes? Přijďte se se skautingem seznámit, nebo třeba i zavzpomínat na vlastní zážitky ze skautského oddílu! Zuzka a Marie jsou metodičky v projektu Skautského institutu, který ve školách realizuje vzdělávací programy inspirované skautingem. Zatímco Zuzka má zkušenosti ze zážitkovou pedagogikou, Marie (Rejže) doplňuje vzájemnou spolupráci o praxi ze skautského prostředí.

Ve spolupráci se Skautským institutem. Středa 11.11. od 13:30 do 15:00. Rezervace nutná, kapacita omezena. Vstup zdarma.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb