Diskusní klub ON-LINE
témata, argumenty, rétorika

Otevřít on-line kurz

Út 21. 7. 2020, 14:45–16:45

On-line | Kurz | Kultura
Lektor: Lenka Nováková
Pořádá: Přístav 7
Telefon: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
URL: https://whereby.com/prist…

O projektu Elpida do domu
Jak na to (pdf)
Videonávod

V diskusním klubu rozvíjíme dovednosti kritického myšlení, věcné argumentace a kultivovaného mluveného projevu. Komunikační dovednosti se budeme učit využívat při vyjadřování myšlenek v diskusích a debatách. Díky našemu klubu si prohloubíte znalosti o probírané tematice, naučíte se dobře mluvit, formulovat, argumentovat a vlastní myšlenky prezentovat tak, aby jim vaše okolí porozumělo. Nemusíte mít řečnický talent, abyste dokázali srozumitelně prezentovat své názory a zároveň respektovat názory druhých. Klub probíhá pomocí webové aplikace Whereby. Bližší informace o službě a návod na přihlášení vám poskytne recepce Přístavu 7.

Diskusní klub se v létě schází on-line 1x za měsíc v úterý od 14:45 do 16:45 hodin. Klub je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. Rezervace nutná, kapacita omezena. Vede Lenka Nováková. Více informací o on-line programu naleznete na www.elpida.cz/elpidadodomu.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.