Vývoj člověka ON-LINE
Z cyklu Psychologie hrou

Otevřít on-line kurz

St 21. 10. 2020, 16:00–17:30

On-line | Přednáška | Zdraví
Lektor: Martina Kusáková
Pořádá: Přístav 7
Telefon: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
URL: https://whereby.com/prist…

O projektu Elpida do domu
Jak na to (pdf)
Videonávod

Vývojová psychologie sleduje průběh psychického vývoje člověka od početí až do smrti. Lidská psychika je pole velmi široké a zdaleka neprobádané. Pojďme nahlédnout do výsledků vědeckého zkoumání tří velikánů psychologie. Sigmund Freud přikládal velkou důležitost našemu libidu, Jean Piaget se soustředil na myšlení dítěte a Erik Erikson řekl, že člověka ve vývoji ovlivňují biologické, společenské, kulturní a historické faktory. Co nebo kdo vás nejvíce ovlivnil / ovlivňuje ve vývoji? Přednáška probíhá pomocí webové aplikace Whereby. Bližší informace o službě a návod na přihlášení vám poskytne recepce Přístavu 7.

Celoroční cyklus zábavně vzdělávacích workshopů pro osobnostní rozvoj a dobrou náladu. Každé setkání se dovíte něco nového z říše psychologické vědy. V lekcích si vyzkoušíme na vlastní kůži “proč a jak” vlastně děláme, říkáme nebo myslíme “to či ono”. Tato zjištění nám umožní lépe nahlédnout pod pokličku lidské duše a občas nám vykouzlí i úsměv na tváři. Lektorka Martina Kusáková. Akce je zdarma pro klienty Komunitního centra Elpida. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině. Rezervace nutná, kapacita omezena. Více informací o on-line programu naleznete na www.elpida.cz/elpidadodomu.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.