Projekce, přenos a synchronicita ON-LINE
Psychologie Carla Gustava Junga

Otevřít on-line kurz
(bude aktivní v čase konání kurzu)

Pá 26. 3. 2021, 10:00–11:30
OBSAZENO

On-line | Přednáška | Zdraví
Lektor: Martina Kusáková
Pořádá: Centrum Elpida
Telefon: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz

O projektu Elpida do domu
Jak na to (pdf)
Videonávod

Kurz je obsazen
Mám zájem, pokud se uvolní místo:

Pojďme nahlédnout do díla učení a výsledků šedesátiletého bádání velikána psychologické vědy. Určitě nejde o naukový systém ani všezahrnující teorie. C. G. Jung si zakládal na bezprostřední zkušenosti s člověkem, popsal jedinečné, ale též společné, kolektivní obsahy, procesy a fenomény psychického světa člověk. Co je psychické, je svébytné a podléhá vlastním zákonům. Psychické jevy, ač jsou nehmatatelné, nejsou o nic méně skutečné než jevy fyzické. Psychický organismus je jedinečný, jeho svět má své vlastní zákony, svou vlastní strukturu a je vybaven specifickými výrazovými prostředky. Co se to vlastně „uvnitř“ nás všechno odehrává?

Celoroční cyklus zábavně vzdělávacích workshopů pro osobnostní rozvoj a dobrou náladu Lektorka Martina Kusáková. Akce je zdarma. Rezervace nutná

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb