Diskusní klub ON-LINE
témata, argumenty, rétorika

Otevřít on-line kurz
(bude aktivní v čase konání kurzu)

Po 8. 3. 2021, 14:45–16:45

On-line | Kurz | Kultura
Lektor: Lenka Nováková
Pořádá: Přístav 7
Telefon: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz

O projektu Elpida do domu
Jak na to (pdf)
Videonávod

V diskusním klubu rozvíjíme dovednosti kritického myšlení, věcné argumentace a kultivovaného mluveného projevu. Komunikační dovednosti se budeme učit využívat při vyjadřování myšlenek v diskusích a debatách. Díky našemu klubu si prohloubíte znalosti o probírané tematice, naučíte se dobře mluvit, formulovat, argumentovat a vlastní myšlenky prezentovat tak, aby jim vaše okolí porozumělo. Nemusíte mít řečnický talent, abyste dokázali srozumitelně prezentovat své názory a zároveň respektovat názory druhých. Kurz aktuálně probíhá pomocí webové aplikace Whereby. Bližší informace a pokyny k přihlášení poskytne recepce Přístavu 7.

Diskusní klub se schází jednou za měsíc v pondělí od 14:45 do 16:45 hodin. Klub je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině. Rezervace nutná, kapacita omezena. Vede Lenka Nováková.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.