Tvorba z domova ON-LINE
Ateliér kresby

Otevřít on-line kurz
(bude aktivní v čase konání kurzu)

St 24. 3. 2021, 9:00–11:00

On-line | Dílna | Tvůrčí
Lektor: Eva Jiřička
Pořádá: Přístav 7
Telefon: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz

O projektu Elpida do domu
Jak na to (pdf)
Videonávod

Chci se přihlásit…

Tentokrát se nese náš ateliér kresby v duchu setkání nad vašimi pracemi. Je to jedinečná příležitost si připravit pár vašich výtvorů, které jste v poslední době udělali a ukázat nám je. Inspirujte své kolegy a buďte připraveni vidět i práce ostatních. Společně se zamyslíme nad individuálními úkoly, které by vaši tvorbu posunuly dál. Setkání probíhají pomocí webové aplikace Whereby. Bližší informace a pokyny k přihlášení poskytne recepce Přístavu 7.

Ateliér kresby probíhá vždy ve středu 1x/14 dní od 9:00–11:00. Ateliér kresby vede umělkyně Eva Jiřička, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Postupně se zde technikou tužky, uhlu či perokresby naučíte zvládnout linku, hmotu i kresbu podle předlohy. Čeká vás práce s perspektivou, kresba figury nebo kresba v pražském plenéru. V hodinách se budete věnovat uvolňování ruky i mysli a rozšiřování pohledu na vlastní kresebný projev. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.