Jak se nenechat napálit ON-LINE
Čísla, data, grafy a kouzla s nimi

Otevřít on-line kurz
(bude aktivní v čase konání kurzu)

Čt 4. 3. 2021, 15:00–16:30

On-line | Přednáška | Kultura
Lektor: Jaroslav Valůch
Pořádá: Centrum Elpida
Telefon: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz

O projektu Elpida do domu
Jak na to (pdf)
Videonávod

Chci se přihlásit…

Vizualizace dat pomocí různých grafů a diagramů nám pomáhají porozumět statistikám, číslům a komplexním jevům. Zvláště během koronavirové krize se na nás různé grafy valí ze všech stran a ne vždy nám říkají celou pravdu. Na setkání s Mgr. Tomášem Markem, odborným pracovníkem Katedry informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě, se seznámíme se základními způsoby jakými nás lze skrze vizualizace manipulovat a naučíme se, na co si dávat pozor.

Většina současných lidí 55+ prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách, jako jsou svoboda slova či státní propaganda. Lektor Jaroslav Valůch již více než 10 let aktivně působí v oblasti sociálních inovací, mediální komunikace a moderních komunikačních technologií. Spolupracuje s celou řadou občanských iniciativ v různých koutech světa i u nás. Čtvrtek 4. 3. 15:00-16:30. Přednáška proběhne on-line zdarma. Prosíme o rezervaci, kapacita omezena.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb