Podstata a struktura psychiky ON-LINE
Psychologie Carla Gustava Junga

Otevřít on-line kurz

Út 26. 10. 2021, 13:00–14:30

On-line | Přednáška | Zdraví
Lektor: Martina Kusáková
Pořádá: Centrum Elpida
Telefon: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
URL: https://elpida.whereby.co…

O projektu Elpida do domu
Jak na to (pdf)
Videonávod

Pojďme nahlédnout do díla učení a výsledků šedesátiletého bádání velikána psychologické vědy. Určitě nejde o naukový systém ani všezahrnující teorie. C. G. Jung si zakládal na bezprostřední zkušenosti s člověkem, popsal jedinečné, ale též společné, kolektivní obsahy, procesy a fenomény psychického světa člověk. Co je psychické, je svébytné a podléhá vlastním zákonům. Psychické jevy, ač jsou nehmatatelné, nejsou o nic méně skutečné než jevy fyzické. Psychický organismus je jedinečný, jeho svět má své vlastní zákony, svou vlastní strukturu a je vybaven specifickými výrazovými prostředky. Co se to vlastně „uvnitř“ nás všechno odehrává? Při této přednášce probereme hlouběji pojmy vědomí a nevědomí.

Celoroční cyklus zábavně vzdělávacích workshopů pro osobnostní rozvoj a dobrou náladu. Vede lektorka Martina Kusáková. Probíhá 1x měsíčně ONLINE vždy v úterý od 13:00 do 14:30 pomocí webové aplikace Whereby. Bližší informace a pokyny k přihlášení poskytne recepce Přístavu 7. Akce je zdarma. Rezervace nutná.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb