Eva Jiřička

lecturer image

Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze napříč výtvarnými médii. Aktivně se věnuje současnému umění, které také propojuje s uměleckou tvorbou seniorů. Tento zájem o názory a postoje starší generace k osobnímu životu i k vlastní tvorbě jí přivedl před pár lety do nově otevřené pobočky v Přístavu 7, kde vede ateliér kresby a je kurátorkou výstavních prostor Plovárny a Malé galerie. Důležitou náplní ateliéru je společné přemýšlení nad obsahem prací a zapojení se do současného uměleckého dění formou prezentací. Jak Eva o svém přístupu říká: “Pokoušet se ostatním zprostředkovat vlastní myšlenku je stejně důležité jako umět zachytit život kolem sebe. Obojí prověřujeme v autentickém kontaktu, který probíhá v našich společných hodinách, což mi dává uspokojivý pocit vzájemné inspirace. A hlas starší generace, který považuji za důležitý, je zase slyšet."