Elena Palečková

lecturer image

Lektorka Elena se v roce 2017 vrátila po 14 letech v Chile natrvalo do Prahy. Profesí je tlumočnice - překladatelka, v letech 2001 -2003 učila seniory v komunitním centru Domova Sue Ryder. Mimo jiné pracovala v obchodní kanceláři Velvyslanectví Španělska v Praze. Vystudovala Univerzitu Jana Ev. Purkyně (dnes Masarykova univerzita), Brno; obor románská filologie – španělština / francouzština.