Renáta Skuhrovcová

lecturer image

Vystudovala obor vychovatelství na střední pedagogické škole. Dalším vzděláváním získala kvalifikaci Pracovník v sociálních službách a Lektor dalšího vzdělávání. Vychovatelskou činnost vykonávala ve speciálních školských zařízeních, působila také v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením. Několik let byla socioterapeutkou osob s duševním onemocněním v

občanském sdružení Fokus. Nyní se již 7 let věnuje lektorské činnosti v oblasti měkkých dovedností (komunikace, asertivita, zvládání stresu) a učí v rekvalifikačních kurzech ve Vzdělávacím centru ACZ. V Elpidě vede cyklus přednášek Akademie zralého věku, se zaměřením na oblast komunikace a duševního zdraví. „Přednášky v Elpidě jsou pro mě osvěžením v lektorské činnosti, protože senioři jsou velmi milými a pozornými posluchači. Energii, kterou dávám do přípravy témat a přednášení, mi senioři spolehlivě „dobíjejí“ svým zájmem a kladnou odezvou.“