Martin Vlček

lecturer image

Absolvoval studia užité fotografii na SPŠ grafické v Praze, dějin umění a divadelní vědy na FF MU v Brně, režie na KALD DAMU v Praze a je doktorandem divadelní vědy FF UK v Praze. V minulosti pracoval jako kurátor sbírek, promítač filmů, reklamní pracovník, režisér, fotograf a jako manažer a sociální pracovník malířského centra. Od studentských let režíruje krátké filmy a divadlo, vydává samizdaty a časopisy se svými přáteli. Posledních šest let je šéfredaktorem Kulturně-literární revue Pandora. O svých aktivitách v Elpidě i mimo ní říká: "Baví mne objevovat a tvořit s ostatními lidmi! Stále hledat, vymýšlet, ale také debatovat nad kulturou a uměleckými činnostmi! Je nutné snít."