Jaroslav Valůch

lecturer image

Jaroslav Valůch je vedoucí programu ověřování informací a mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje oblasti využívání moderních komunikačních prostředků pro komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, posilování mediální gramotnosti a prevence násilí a konfliktů.


Momentálně v programu lektora žádné akce nejsou.