Helena Hlaváčková

lecturer image

Mgr. Helena Hlaváčková, DiS. je celostní terapeutka s akreditací Eternal Spring Čchi-kung/Tchaj-ti čchuan instruktor a Shi-atsu terapeut (absolventka školy The School of Healing Arts pod vedením Seymoura Koblina, přímého žáka mistrů C. K . Chu, Wataru Ohashiho a Michia Kushiho). Kromě celostního přístupu vycházejícího z taoismu a tradiční čínské medicíny se také zabývá hudbou, výukou hry na lyru a flétnu. Je absolventka Mezinárodní konzervatoře Praha pod vedením Zdeňka Dvořáka a Jana Braunsteina, Univerzity Karlovy, oboru Pedagogika 1. stupně ZŠ a Waldorfského semináře pro 1. a 2. stupeň ZŠ a Muzikoterapie na Akademii Tabor).

„U cvičení Čchi-kungu a Tchaj-ti čchuanu je vnitřní klid, trpělivost, vděčnost, soustředění na přítomný okamžik cestou k pokroku. Tyto schopnosti ke stárnutí patří a těší mne je spoluprožívat a spolunalézat při cvičení se seniory.“