Naďa Buchtová

lecturer image

Vystudovala mediální a sociální komunikaci a později studia nových médií na FF UK. Do Elpidy nastoupila v roce 2019 jako koordinátorka na studijním oddělení. Od roku 2021 má ovšem na starosti komunitní prostor Plovárna a podporu těch studentů, kteří mají chuť se zapojit do tvorby společného programu a aktivit pro ostatní. Okrajově se také zapojuje do aktivit spojených s vzděláváním v oblasti mediální gramotnosti. Vedle toho pracuje jako produkční v týdeníku, zpívá ve folklorním sboru, ráda hraje na klavír, tančí, jí, poznává svět a myšlení druhých. Je pro ni důležité, aby jí to, co dělá, dávalo smysl a dělalo radost.