Jana Prouzová

lecturer image

Svou profesi začala absolutoriem PedF UK v Praze, složením všeobecné státní zkoušky z angličtiny a studium novořečtiny. Od roku 1998 vede jazykové kurzy pro dospělé a individuálně pomáhá různě znevýhodněným žákům a studentům povznést se z pomyslného anglického dna k výšinám a ty starší připravit na maturitní zkoušku či přijímací zkoušky na VŠ. Velmi cennou profesní a osobní zkušeností pro ni bylo patnáctileté působení v zahraničí, kde zastupovala českou a britskou cestovní kancelář, působila jako anglicky hovořící průvodce a k tomu příležitostně vodila na pastvu ovce a kozy, zušlechťovala místní zahrady a fotila vesnické svatby a křtiny. V životě je pro ni nejvyšší hodnotou radost a je jí dobře s lidmi, kteří jsou schopni ji vnímat a sdílet. Pevně věří, že cizí jazyk je schopen zvládnout každý, kdo po tom opravdu touží.