Jáchym Svoboda

lecturer image

Francouzštinu se naučil během pobytu ve Francii v letech 2003 až 2008. Po návratu do České republiky získal certifikát DALF C2 a vystudoval Francouzskou filologii na Filozofické fakultě UK, kde pokračuje s obory překladatelství: čeština-francouzština a tlumočnictví: čeština-francouzština.

"Učení seniorů mě baví a obohacuje. Snažím se tím předávat to, co jsem se naučil a přibližovat studentům Francii, její kulturu a její zvyky. Zároveň chci předávat radost z učení a z postupného objevování tak krásného jazyka. Je pravda, že se občas cítím zvláštně zajímavě, když stojím před tak zkušenými lidmi a mám je něco učit. Propojení generací mi ale připadá velmi důležité a obohacující pro obě strany."