Hudební divadlo Karlín ON-LINE
Z cyklu Divadelní klub

Otevřít on-line kurz
(bude aktivní v čase konání kurzu)

Čt 26. 5. 2022, 15:30–17:00

On-line | Přednáška | Kultura
Lektor: Lucie Zdráhalová
Pořádá: Centrum Elpida
Telefon: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz

O projektu Elpida do domu
Jak na to (pdf)
Videonávod

Chci se přihlásit…

Původně operetní divadlo mělo jednu, v té době, z největších budov v Praze zřízenou pro tyto účely. Budova byla postaveno v roce 1881. Na sklonku války zde působila činohra Národního divadla, chvíli zde působilo i Taneční divadlo. Ne všem přineslo divadlo štěstí. Připomeneme si smutné osudy režiséra Jiřího Frejky, který zde ukončil svůj život, stejně jako ředitele Zdeňka Pospíšila, který tak učinil o čtyřicet jedna let později. Zmíníme některé z operet a cestu divadla k muzikálům. Projdeme si i současné inscenace, které divadlo nabízí.

Divadelní klub je Vaším celoročním průvodcem po pražské divadelní scéně. Postupně projdeme programovou nabídku vybraných divadel a představíme osobnosti, se kterými jsou divadla spjata. Nahlédneme do historie, aby nám byla jasnější přítomnost. Pražská divadla si naši pozornost zaslouží. Lektorka Lucie Zdráhalová vystudovala orální historii na Fakultě humanitních studií a pedagogiku na FF UK v Praze. Strávila další dva roky na Celoživotním vzděláváním na Katedře výchovné dramatiky na DAMU. Pražskou divadelní scénu sleduje již několik let a ví, že zorientovat se v rozmanité nabídce může být náročné. Akce je zdarma. Rezervace nutná, kapacita omezena.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb