Starověký Řím a technická genialita této doby
Poklady evropského umění

Pá 4. 2. 2022, 9:45–11:15
OBSAZENO

Kurz | Kultura
Lektor: Barbora Klímová
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
pobočka Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Kurz je obsazen
Mám zájem, pokud se uvolní místo:

Po přednášce o mistrovských dílech starověkého Řecka, které v detailu i celku vynikalo ušlechtilou prostotou a tichou velikostí, navážeme uměním starověkého Říma. Vyzdvihneme jejich technickou genialitu, a to jak v celkovém urbanistickém plánování, tak i výstavbou konkrétních technických staveb (akvadukty, kanalizační systém -dodnes v Římě funkční, tak i výstavbou silniční infrastruktury po rozlehlé římské říši). Poukážeme na Římany využívaného hydraulického betonu, jehož znovuobjevení nastalo až v novověku. Dotkneme se římského megalomanství vedoucí k ekologické katastrofě způsobenou krvelačnou potřebou pobavení římského lidu v arénách, ale i rozšířenou bohulibou sběratelskou vášní. Nevynecháme lávou zakonzervované město Pompeje. A samozřejmě se zaměříme na nejslavnější stavby a sochařské skvosty starověkého Říma.

Poklady evropského umění je cyklus přednášek a zajímavostí z dějin umění lektorky Barbory Klímové. Postupně se seznámíte s vývojem výtvarného umění ve všech hlavních uměleckých oborech: v malířství, sochařství i architektuře. Vstup je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině. Kapacita omezena, rezervace nutné.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.