Fakta, osobní sdělení a komentáře
Život v době informační

St 23. 2. 2022, 14:15–15:45

Kurz | Lektor: Michal Kaderka
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
pobočka Bělidlo
Na Bělidle 34
(u stanice metra Anděl)
150 00 Praha 5
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Dovednost odlišit osobní názory či komentáře od faktů je klíčová schopnost, jak se ubránit různým manipulacím. Proto je dobré poznat, kdy se nám novinář či řečník snaží podsunout svůj osobní pohled. Dovednost odlišit osobní názory či komentáře od faktů je klíčová schopnost, jak se ubránit různým manipulacím. Proto je dobré poznat, kdy se nám novinář či řečník snaží podsunout svůj osobní pohled. Na únorovém setkání si vysvětlíme, jak různá sdělení správně identifikovat, abychom dokázali informace kriticky vyhodnotit.

Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách, jako jsou svoboda slova či státní propaganda. Michal Kaderka vyučuje mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Mimo jiné je vedoucím akreditovaných kurzů mediální výchovy pro učitele (DVPP) a učí mediální výchovu studenty pedagogických oborů na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Za své aktivity v oblasti mediálního vzdělávání (webové stránky www.svetmedii.info a další) získal několik ocenění. Úzce spolupracuje se Seznam.cz, pro který rozvíjí projekt na podporu mediální výchovy ve školách Seznam se s médii a mediální vzdělávání pro seniory Sherlock Senior. Středa 14:15 - 15:45, 1x za měsíc. Rezervace nutná, kapacita omezená. Vstup zdarma.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb