Průzkumy a ankety v médiích
Život v době informační

St 18. 5. 2022, 14:15–15:45

Přednáška | Lektor: Michal Kaderka
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
pobočka Bělidlo
Na Bělidle 34
(u stanice metra Anděl)
150 00 Praha 5
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

V médiích často narážíme na podkládání informacích různými průzkumy či výsledky anket. Čísla jsou fakta, ale ne všechna čísla v médiích mají reálnou vypovídající hodnotu. Během lekce se naučíme posuzovat validitu dat a rozlišovat účel, s jakým byla data zveřejněna.

Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách, jako jsou svoboda slova či státní propaganda. Michal Kaderka vyučuje mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Mimo jiné je vedoucím akreditovaných kurzů mediální výchovy pro učitele (DVPP) a učí mediální výchovu studenty pedagogických oborů na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Za své aktivity v oblasti mediálního vzdělávání (webové stránky www.svetmedii.info a další) získal několik ocenění. Úzce spolupracuje se Seznam.cz, pro který rozvíjí projekt na podporu mediální výchovy ve školách Seznam se s médii a mediální vzdělávání pro seniory Sherlock Senior. Středa 14:15 - 15:45, 1x za měsíc. Rezervace nutná, kapacita omezená. Vstup zdarma.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb