Diskusní klub
témata, argumenty, rétorika

Po 6. 6. 2022, 14:00–16:00

Kurz | Kultura
Lektor: Lenka Nováková
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
pobočka Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

V diskusním klubu rozvíjíme dovednosti kritického myšlení, věcné argumentace a kultivovaného mluveného projevu. Komunikační dovednosti se budeme učit využívat při vyjadřování myšlenek v diskusích a debatách. Díky našemu klubu si prohloubíte znalosti o probírané tematice, naučíte se dobře mluvit, formulovat, argumentovat a vlastní myšlenky prezentovat tak, aby jim vaše okolí porozumělo. Nemusíte mít řečnický talent, abyste dokázali srozumitelně prezentovat své názory a zároveň respektovat názory druhých.

Diskusní klub se schází jednou za měsíc. Klub je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině. Rezervace nutná, kapacita omezena.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.