Léto ve městě
Výtvarka pro pravou hemisféru

Pá 15. 7. 2022, 10:00–12:30

Dílna | Tvůrčí
Lektor: Nataša Poledňáková
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
pobočka Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Také máte rádi ten zvláštní klidný šum letního města? Pojďme si udělat prázdniny, i když jen na dvě hodiny, zato u řeky, která obtéká Přístav 7. Prázdninovou náladu si dopřejeme aktivním uvolňováním naší mysli i těla automatickou kresbou. Pokud nám bude počasí přát, budeme tvořit v zahradě Elpidy. Vaše aktivní práce je to, co dodává celé skupině fantastickou a silnou energii. Udělejte si v létě tentokrát dopoledne čas 2,5 hod pro sebe a pro skupinu. Sdílení a naslouchání je to, co nám navzájem přináší ozdravení a radost.

Cílem setkání je hrát si, bez soutěžení nebo posuzování, jako děti. Kreslením a povídáním o něm uvolňujeme naši fantazii a tvořivost a současně posilujeme dovednosti naší paměti, učení a soustředění. V lekcích využijeme postupy z arteterapie, artefiletiky i automatickou kresbu.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb