Propaganda
Život v době informační

Po 13. 5. 2019, 12:30–14:00

Přednáška | Kultura
Lektor: Barbora Čapinská
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Konec studené války mnozí prohlásili za konec ideologie a zdálo se, že už vůči politické a mocenské manipulaci nemusíme být tak obezřetní. Teprve nedávno, kvůli současnému domácímu i světovému politickému vývoji a rozvoji moderních komunikačních technologií, se propaganda opět dostala do středu pozornosti. Dnes je však propaganda mnohem méně nápadná, než jak ji známe z nacistického Německa či z dob stalinismu. Tento seminář má proto za cíl zmapovat vývoj technik propagandy a blíže prozkoumat moderní metody těchto informačních operací, rozpoznávat je a rozlišovat a díky tomu jim alespoň částečně odolávat. Pokusíme se zjistit vztah mezi dezinformacemi a propagandou, kdo z nich může těžit a jaké mohou mít dopady na společnost a naše každodenní životy.

Celoroční cyklus mediálního vzdělávání v Centru Elpida. Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách jako jsou svoboda slova či státní propaganda.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb