Diskusní klub
témata, argumenty, rétorika

Po 10. 6. 2019, 15:00–17:00

Přednáška | Tvůrčí
Lektor: Lenka Nováková
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

V diskusním klubu budeme rozvíjet dovednosti kritického myšlení, věcné argumentace a kultivovaného mluveného projevu. Rozvíjené komunikační dovednosti se budeme učit využívat při vyjadřování myšlenek v diskusích a debatách. Díky diskusnímu klubu si prohloubíte znalosti o debatované problematice, naučíte se dobře mluvit, argumentovat a vlastní myšlenky prezentovat tak, aby jim okolí porozumělo. Nemusíme mít řečnický talent, abychom dokázali prezentovat své názory a respektovat přitom názory druhých lidí.

Diskusní klub se bude scházet pravidelně jednou za měsíc v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin. Vstup volný.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.