Komiks
Ateliér kresby

St 29. 5. 2019, 9:00–11:00

Dílna | Tvůrčí
Lektor: Eva Jiřička
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Nakreslíte si vlastní komiks. Příběh, který do něj vložíte, by měl být krátký. Ale jestli bude vtipný, smutný nebo nevyřčený, záleží na vás.

Ateliér kresby probíhá vždy ve středu 1x/14 dní od 9:00–11:00. Cena: 99 Kč / 2 h. Ateliér kresby vede umělkyně Eva Jiřička, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Postupně se zde technikou tužky, uhlu či perokresby naučíte zvládnout linku, hmotu i kresbu podle předlohy. Čeká vás práce s perspektivou, kresba figury nebo kresba v pražském plenéru. V hodinách se budete věnovat uvolňování ruky i mysli a rozšiřování pohledu na vlastní kresebný projev.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb