Letní angličtina - pro začátečníky
ukázková lekce zdarma

Út 2. 7. 2019, 9:00–10:30

Jazyky
Lektor:
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Myšlenka letních kurzů není jít dál, ale zopakovat, co se studenti doposud naučili. Zopakovat si gramatiku a hlavně procvičovat. Studenti budou používat učebnice, které používají během roku. Každá lekce je zaměřena na jedno téma. Ideální skupinka pro studenty, kteří používají učebnici English File Elementary MultiPack A. V tomto kurzu si postupně zopakujeme: ■ 2.7. Sloveso TO BE, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, dny v týdnu ■ 9.7. Číslovky 0 – 100 ■16.7. Členy – a/an, the, zero ■ 23. 7. Množná čísla podstatných jmen ■ 30. 7. Ukázková lekceazovací zájmena (this/these, that/those) ■ 6. 8. Rozkazovací způsob (imperativa, let’s) ■ 13. 8. Přítomný čas prostý (kladné + záporné věty, otázky) ■ 20. 8. Pořádek slov ve větě (kladné + záporné věty, otázky) ■ 27. 8. společenské fráze + hodiny

Ukázková lekce zdarma, cena návazného cena kurzu je 123 Kč za nepřenosnou devadesátiminutovou lekcí (nutno koupit alespoň tři za sebou) nebo 155 Kč za přenosnou lekci. Zvýhodněná možnost zakoupení všech 8 letních lekcí za 799 Kč. Pokud není skupinka naplněna, je možný jednorázový vstup za 155,-. Koná se každé úterý 9:00 - 10:30. Počet míst omezen, prosíme o rezervaci.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb