Fake news
Z cyklu Život v době informační

Čt 5. 12. 2019, 14:45–16:15

Přednáška | Kultura
Lektor: Anna Janská
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

V záplavě mediálních sdělení je často těžké rozlišit kvalitní zprávy od nekvalitních, důvěryhodné od nedůvěryhodných. Čím dál častěji se setkáváme se zavádějícími či vyloženě lživými články či výroky a tápeme, komu a čemu věřit. Může to v nás vzbuzovat nejistotu, frustraci či zlost. Jak si totiž utvářet názor, když jedni druhé zpochybňují a všechna nařčení se zdají být cílenými kampaněmi? Není snad pravidlem, že na každém šprochu je pravdy trochu? Cílem tohoto semináře je hledat hranici mezi smyšleností a fakty. Vysvětlíme si dnes běžně používané pojmy jako fáma, dezinformace, poplašný mail či hoax a ve srovnání s běžnou informativní zprávou či názorovým článkem se pokusíme sestavit typologii zavádějících a lživých zpráv, kterým se často obecně říká „fake news“. Naučíme se posoudit důvěryhodnost mediálních sdělení podle několika základních kritérií, jako jsou např. pravděpodobnost, vyhovující titulek či používaný jazyk. A povíme si, proč je pro jedince i společnost tak důležité umět tato sdělení rozlišovat.

Lektorka Anna Janská je editorka tiskové i webové verze Deníku N, kam přešla z Aktuálně.cz, kde pracovala jako editorka domácího zpravodajství. V této roli se podílela mimo jiné na pokrytí posledních voleb do Poslanecké sněmovny i přímé volby prezidenta. Většina současných lidí 55+ prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách, jako jsou svoboda slova či státní propaganda. Akce je zdarma pro klienty Komunitního centra Elpida. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Komunitní centrum Elpida, který je spolufinancován Evropskou unií.