Dějiny rozhlasu a televize
Z cyklu Život v době informační

St 22. 1. 2020, 15:10–16:40

Přednáška | Kultura
Lektor: Markéta Kronovetrová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Média jsou všude kolem nás. Dennodenně si pouštíme televizi, rozhlas, čteme noviny nebo časopisy. Tak to ale ještě před sto lety nebylo. Jak média vznikla, jak se vyvíjela a jak se stala nedílnou součástí našeho všedního dne? To se dozvíte na přednáškách o dějinách médií. Dozvíte se, jak se tato média vyvíjela v českých zemích, ale také něco z jejich světové historie. Nebudou chybět ani příběhy samotných novinářů. Uděláme si výlet do 17., 18., 19., ale hlavně 20. století.

Většina současných lidí 55+ prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách, jako jsou svoboda slova či státní propaganda. Lektor: Mgr. Markéta Kronovetrová. Vystudovala žurnalistiku a historii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve světě médií se pohybuje už více než deset let. Má zkušenosti s odbornou, zpravodajskou i lifestylovou žurnalistikou. Publikovala v tištěných i internetových médiích. Věnovala se také psaní komerčních a propagačních textů z různých oborů. Semináře o médiích vede už od roku 2009. Přednášky z cyklu Život v době informační probíhají pravidelně 1x měsíčně ve středu od 15:10–16:40. Akce je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.