Dobromysl novinařiny
Z cyklu Život v době informační

St 12. 2. 2020, 15:10–16:40

Přednáška | Kultura
Lektor: Jaroslav Valůch
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

O tom, jak média a komunikační technologie pomáhají a jak se stát záchranářem a digitálním Sherlockem z vlastního gauče. Šum a chaos v současném mediálním světě může snadno vyvolávat pocit zmatení, nedůvěry a frustrace. Zvláště prostor internetu usnadňuje šíření smyšlenek a podporuje závislost především mladých lidí, kteří stále více budují své vztahy online a oddalují se tak reálnému světu a vztahům v něm. Bylo by však příliš snadné tento svět odsoudit, neboť existuje bezpočet příkladů, které dokazují, že právě nové komunikační technologie umožňují měnit svět k lepšímu. Seminář ukáže příklady a možnosti, jak lze skrze média a moderní technologie pomáhat v těžkých životních situacích, jako je chudoba či humanitární krize. Podíváme se na možnosti ověřování informací. Ukážeme si, jak digitální Sherlockové odhalují zdánlivě neodhalitelné záhady současnosti a něco se od nich přiučíme. Nepropadejme panice ze současného mediálního světa, naučme se ho využívat pro pozitivní změnu a vzájemnou pomoc.

Většina současných lidí 55+ prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách, jako jsou svoboda slova či státní propaganda. Lektor Mgr. Jaroslav Valůch je vedoucím projektu Press Start v organizaci Transitions, platformy pro podporu nezávislé žurnalistiky v zemích s omezenou svobodou médií. Dlouhodobě se věnuje posilování mediální gramotnosti, prevenci násilí z nenávisti a komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem. Spolupracoval s řadou iniciativ i institucí v regionech střední i východní Evropy, jihovýchodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky. Působil jako humanitární pracovník v Barmě a na Haiti. Přednášky z cyklu Život v době informační probíhají pravidelně 1x měsíčně ve středu od 15:10–16:40. Akce je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.