Hudební divadlo Karlín
Z cyklu Divadelní klub

Čt 23. 1. 2020, 14:45–16:15
OBSAZENO

Přednáška | Kultura
Lektor: Lucie Zdráhalová
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Kurz je obsazen
Mám zájem, pokud se uvolní místo:

Původně operetní divadlo mělo v té době jednu z největších budov v Praze zřízenou pro tyto účely. Budova byla postavena v roce 1881. Na sklonku války zde působila činohra Národního divadla, chvíli zde působilo i Taneční divadlo. Ne všem přineslo divadlo štěstí. Připomeneme si smutné osudy režiséra Jiřího Frejky, který zde ukončil svůj život, stejně jako ředitele Zdeňka Pospíšila, který tak učinil o čtyřicet jedna let později. Zmíníme některé z operet a cestu divadla k muzikálům. Projdeme si i současné inscenace, které divadlo nabízí.

Divadelní klub je Vaším celoročním průvodcem po pražské divadelní scéně. Postupně projdeme programovou nabídku vybraných divadel a představíme osobnosti, se kterými jsou divadla spjata. Nahlédneme do historie, aby nám byla jasnější přítomnost. Pražská divadla si naši pozornost zaslouží. Lektorka Lucie Zdráhalová vystudovala orální historii na Fakultě humanitních studií a pedagogiku na FF UK v Praze. Strávila další dva roky na Celoživotním vzděláváním na Katedře výchovné dramatiky na DAMU. Pražskou divadelní scénu sleduje již několik let a ví, že zorientovat se v rozmanité nabídce může být náročné. Akce je zdarma pro klienty Komunitního centra Elpida. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině. Rezervace nutná, kapacita omezena.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Komunitní centrum Elpida, který je spolufinancován Evropskou unií.