Masopustní pečivo
ruční řemeslné techniky

Čt 16. 1. 2020, 16:30–18:30

Dílna | Tvůrčí
Lektor: Hana Maříková
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Povíme si o tradičním ozdobném pečivu a o významu jednotlivých tvarů, zhotovíme si z doneseného vychlazeného jednoduchého těsta různé figurky a zvířátka, která na místě usušíme v Remosce. S sebou si přineste drobné koření – hřebíček, hořčici, mák, semínka, ostré malé špičaté nůžky, nožík, krabičku na zhotovené výrobky, kousek drátku a tuhé dobře zpracované těsto (mouka, voda, ocet).

Řemeslná dílna s Hanou Maříkovou vás v návaznosti na roční období seznámí se základními rukodělnými řemeslnými technikami. Čeká vás předvedení pracovního postupu, možnost vyzkoušení a zhotovení jednoduchého výrobku. Součástí hodiny je komentář k jednotlivým technikám a historický výklad, ukázky tradičních řemesel. Probíhá 1x za 14 dní vždy ve čtvrtek od 16:30–18:30 h. Rezervace NUTNÉ. Vstup zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.