Diskusní klub ONLINE
témata, argumenty, rétorika

Po 6. 4. 2020, 14:45–16:45

Kurz | Tvůrčí
Lektor: Lenka Nováková
Místo:Tel:
E-mail:
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

V diskusním klubu rozvíjíme dovednosti kritického myšlení, věcné argumentace a kultivovaného mluveného projevu. Komunikační dovednosti se budeme učit využívat při vyjadřování myšlenek v diskusích a debatách. Díky našemu klubu si prohloubíte znalosti o probírané tematice, naučíte se dobře mluvit, formulovat, argumentovat a vlastní myšlenky prezentovat tak, aby jim vaše okolí porozumělo. Nemusíte mít řečnický talent, abyste dokázali srozumitelně prezentovat své názory a zároveň respektovat názory druhých.

Vede Lenka Nováková. Diskusní klub ONLINE se schází 1x za 14 dní vždy v pondělí od 14:45 do 16:45 hodin.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.