Letní opakování němčiny
s Monikou Traubovou

Út 11. 8. 2020, 14:15–15:45

Kurz | Jazyky
Lektor: Monika Traubová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

V návaznosti na kurz němčiny pro začátečníky a mírně pokročilé v létě zopakujeme základní gramatiku z učebnice Německy s úsměvem, lekce 1-4. Podíváme se na slovosled různých typů vět, dále osobní a přivlastňovací zájmena. Osvěžíme slovní zásobu, tvoření nejpoužívanějších otázek i záporných vět. Budeme tvořit i praktické rozhovory, které můžete využít na cestách.

Vstup volný. Rezervace nutná. Akce je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.