Poradna pro pozůstalé
individuální hodinová konzultace

Út 8. 12. 2020, 16:00–18:00

Poradna | Zdraví
Lektor: Irena Lacinová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Ve chvíli, kdy vám někdo blízký odchází nebo odešel z vašeho života, nemusíte být sami. V poradně budete mít možnost probrat rituály rozloučení, způsoby doprovázení a metody znovunalezení vnitřních zdrojů. Přijďte si popovídat o bolesti ze ztráty, o významu procesu truchlení, o hledání síly k vykročení na další cestu, zkrátka o tom, jak žít dál bez zemřelého. Dozvíte se, na jaké pocity a myšlenky máte právo, co pomáhá k lepšímu pocitu a co spíš ne. S terapeutem se ale můžete poradit i o praktických věcech, např. co je potřeba zařídit bezprostředně po úmrtí, apod. Individuální setkání probíhá v příjemném prostředí poradny. Všechny informace, které sdělíte terapeutovi, jsou důvěrné.

Poradna probíhá 1x za měsíc vždy v úterý v čase od 16.00–18.00. Rezervaci bezplatné hodinové konzultace provádějte na telefonním čísle 222 264 846 nebo na pristav7@elpida.cz. Rezervace nutná. Akce je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.