Akvarelový příběh
Ateliér kresby

St 24. 2. 2021, 9:30–11:30

Dílna | Tvůrčí
Lektor: Eva Jiřička
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Vodou rozpité barevné umění. Suchý akvarel, nebo mokrý. Štětcem nebo hadříkem. Prosím přineste si vlastní akvarely a štětce, které můžete použít při hodině navíc k tomu, co máme v učebně.

Ateliér kresby probíhá vždy ve středu 1x/14 dní od 9:30–11:30. Ateliér kresby vede umělkyně Eva Jiřička, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Postupně se zde technikou tužky, uhlu či perokresby naučíte zvládnout linku, hmotu i kresbu podle předlohy. Čeká vás práce s perspektivou, kresba figury nebo kresba v pražském plenéru. V hodinách se budete věnovat uvolňování ruky i mysli a rozšiřování pohledu na vlastní kresebný projev. Vstup volný, prosíme o rezervace.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb