Ukrajina - Marina Pojmanova
Jak se kotví v Česku

Út 25. 5. 2021, 14:30–16:30

Přednáška | Kultura
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Marina Pojmanova pochází z Běloruska – země jezer a řek, lesů a mokřadů. O Bělorusku se mluvilo málo. Ale od minulého léta je to země, která je spojovaná s bojem za svobodu a demokracii. Marina se přestěhovala do Česka před 15 lety. Od té doby má dva domovy a miluje je stejně. Studovala český jazyk na Ústavu bohemistických studií FF UK a obor Veřejná a sociální politika na FSV UK. Profesně se zabývá tématem migrace. Byla zapojena do řady projektů se zaměřením na interkulturní práci, kariérové poradenství a občanskou participaci migrantů. V rámci povídání Vám představí takový BEL MIX. Budeme mluvit trochu o běloruské přírodě, trochu o běloruských reáliích, trochu o běloruské kultuře a trochu o běloruské cestě ke svobodě.

Zajímá Vás, jaké to je začít život v nové zemi, najít uplatnění ve své původní profesi nebo začínat od začátku? Jak se u nás žije lidem s odlišným kulturním zázemím, jaká byla jejich cesta a první dojmy z nového prostředí, na co si museli zvykat a co je ohromilo? Cyklus autentických setkání a příběhů se koná pravidelně 1x za 2 měsíce vždy v úterý od 14:30–16:30. Setkání jsou zdarma. Kapacita omezena, rezervace nutné.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.