Intervence do veřejného prostoru I.
Ateliér kresby

St 1. 6. 2022, 9:00–11:00

Dílna | Tvůrčí
Lektor: Eva Jiřička
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
pobočka Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Vnímání veřejného prostoru se čím dál víc mění. Chápeme ho častěji jako společný prostor, ve kterém můžeme veřejnosti prezentovat nové podněty. Jak vnímáte nejbližší okolí Přístavu 7? Našli byste místo, do kterého byste vstoupili skrz svou tvorbou? Objektem z doneseného materiálu nebo nalezeného opodál? Text nebo malba? Pojďte s námi umístit vaše dílo do kontextu místa, pro které vzniklo, nechte na něj působit počasí i všechny ostatní neočekávané zásahy a vlivy veřejného prostoru.

Ateliér kresby vede umělkyně Eva Jiřička, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Postupně se zde technikou tužky, uhlu či perokresby naučíte zvládnout linku, hmotu i kresbu podle předlohy. Čeká vás práce s perspektivou, kresba figury nebo kresba v pražském plenéru. V hodinách se budete věnovat uvolňování ruky i mysli a rozšiřování pohledu na vlastní kresebný projev. Probíhá ve středu od 9:00 do 11:00. Akce je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině. Rezervace nutná, kapacita omezena.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.