Petřín a Kinského sady
z cyklu Procházky Prahou

Čt 2. 5. 2019, 14:00–16:00

Výlet | Kultura
Lektor: Lenka Nováková
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

V minulosti se svahy zeleného Petřína – původně skalnatého kopce v centru Prahy – nevyužívaly jen jako zahrady a sady. V opukových a pískovcových lomech byl lámán kámen pro významné stavby, na úbočí Petřína se pěstovalo víno, na vrcholu kopce bylo dokonce i popraviště. Na Petříně stojí legendární stavby od středověké Hladové zdi po novověkou rozhlednu, bludiště a hvězdárnu, také církevní stavby a historické objekty. V sousední Kinského zahradě je mj. ukryt málo známý dřevěný karpatský kostelík sv. Michala – dar Podkarpatské Rusi prezidentu Masarykovi. Petřín je v květnu nejkrásnější a stojí za to si ho projít, právě když rozkvetou stromy v bývalých klášterních zahradách a záhony se vybarví všemi barvami. Půjdeme po vyhlídkové trase po vrstevnici od Pohořelce na Smíchov.

Sraz účastníků na Pohořelci u zast. tramvaje 22 (Pohořelec) ve 14:00. Kontakt na lektorku: L. Nováková, 606 694 691. Počet míst je omezen, rezervace na tel. 222 264 846 nebo na e-mailu pristav7@elpida.cz. Platba 50 Kč na místě.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb