Poradna pro pozůstalé
s Irenou Lacinovou

Čt 24. 10. 2019, 16:00–18:00

Poradna | Zdraví
Lektor: Irena Lacinová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Truchlit není ostuda. Přijďte si povídat o významu procesu truchlení a cestě, jak žít dál bez zemřelého. Na jaké pocity a myšlenky má pozůstalý právo, co pomáhá a co spíš ne. O rituálech rozloučení, doprovázení a znovunalezení vnitřních zdrojů. Poradce pro pozůstalé doprovází klienty v průběhu umírání blízké osoby, při přípravě pohřebních obřadů a při jejich práci se smutkem, a to prostřednictvím poradenského vztahu.

Poradna probíhá 1x za měsíc vždy ve čtvrtek v čase od 16.00–18.00. Rezervaci bezplatné hodinové konzultace provádějte na telefonním čísle 222 264 846 nebo na pristav7@elpida.cz. Rezervace nutná. Akce je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.