Jak se rodí zprávy
Z cyklu Život v době informační

St 15. 4. 2020, 15:10–16:40

Přednáška | Kultura
Lektor: Alena Šteffelová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Každý den se stane milion událostí, ale večerní zprávy mají jen 30 minut. Zdá se jako nemožný úkol vybrat ze všeho dění to nejdůležitější, ale přesto každý den vycházejí deníky s plnými stranami a zpravodajské relace informují o tom, co se během uplynulého dne stalo. Jde o rutinní výběr, který má svá jasná pravidla. Právě na ně se společně podíváme blíže. Zjistíte, jaké parametry jsou nastaveny na sítu, jímž se filtrují události. Proč mají mnohem větší pravděpodobnost úspěchu zprávy, které jsou negativní, ukazují konflikty či střety, ať už fyzické či názorové, a také proč nás tolik dojímají hluboké lidské příběhy a přitahují osudy celebrit. Naučíte se číst mezi řádky a pochopíte, proč jsou zprávy postaveny, tak jak jsou, a proč obraz, který vykreslují média, neodpovídá skutečnosti. Bývá pokřivený a nikdy neukazuje vše. Pochopíte, že objektivita je relativní pojem a že spíše než ona je rozhodující úhel pohledu zpravodaje. Samozřejmě ani tentokrát nebude chybět roztomilé zvířátko nakonec.

Většina současných lidí 55+ prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách jako jsou svoboda slova či státní propaganda. Lektor: PhDr. Alena Šteffelová. Vystudovala a získala titul v oboru žurnalistika na Univerzitě Karlově a ve světě médií se pohybuje přes 15 let. Pracovala jako redaktorka či editorka, poslední dekádu se věnuje public relations a pomáhá s komunikací řadě významných společností působících v Česku. Přednášky z cyklu Život v době informační probíhají pravidelně 1x měsíčně ve středu od 15:10–16:40. Akce je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.