Aplikace a techniky k finanční gramotnosti
Kurz o bezpečí vašich peněz

Čt 26. 3. 2020, 14:30–16:00

Přednáška | Počítače
Lektor: Lukáš Vondráček
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Při tomto setkání si v praxi ukážeme, jaké techniky nám pomohou aplikovat znalosti získané v minulých kurzech např. zapisování výdajů nebo vyplnění osobní bilance a analýza dat.

Jak vnímáte peníze? Co Vám přinášejí? Šetříte, nebo rozhazujete? Nakládáte správně se svými penězi? Víte, jak sestavit rodinný rozpočet? Jak zhodnotit majetek? Díky tomuto kurzu získáte možnost podívat se na svět peněz z jiného úhlu a možnost vytvořit strategii do budoucnosti. Cyklus přednášek Finanční gramotnost pod vedením Lukáše Vondráčka se koná 1x za měsíc ve čtvrtek od 14:30-16:00 hod. Termíny konání: 23. 1., 27. 2., 26. 3. (pozor, zde výjimečně až od 16:05-17:35 hod.), 23. 4., 21. 5. a 18. 6.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.