Psychologická poradna
Tváří v tvář

Pá 4. 12. 2020, 9:00–12:00

Poradna | Zdraví
Lektor: Lucie Svojítková
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Každý z nás se někdy v životě ocitl v krizi, v situaci, se kterou si nevěděl rady nebo na něj dolehla osamělost či nějaké trápení. V takové chvíli nemusíte být sami a můžete se obrátit na terapeuta v Přístavu 7. Individuální setkání probíhá v příjemném prostředí poradny v soukromí. To, co sdělíte terapeutovi, je důvěrné. Tématem takových setkání může být například úmrtí nebo nemoc vám blízké osoby, pocit osamění, problémy ve vztazích, pocity smutku, únavy, neporozumění nebo jiné téma, které sami přinesete. V poradně můžete také využít specializovaného poradenství k problematice onemocnění demencí včetně možnosti kognitivního vyšetření při podezření na poruchy paměti a onemocnění demencí.

Poradna je zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině. Poradna Tváří v tvář se koná vždy v pátek a trvá 50 minut. Do poradny se objednávejte na telefonu 222 264 846 nebo e-mailu pristav7@elpida.cz. V případě nouze můžete také využít bezplatnou Linku seniorů na telefonu 800 200 007.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.