Základní věci člověka
Nad kávou o životě a smrti

Út 9. 2. 2021, 14:15–15:45

Poradna | Zdraví
Lektor: Irena Lacinová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Stáří je také čas, kdy se ohlížíme za svým životem a objevujeme v něm nové souvislosti, řád a smysl. Smrt je nevyhnutelnou součástí života. Je jisté, že jednou zemřeme, jen nevíme kdy. Přesto se myšlenkám na svůj konec většinou raději vyhýbáme. Konfrontace s nepříjemnými aspekty života nám ale může otevřít nové obzory a přijetí vlastní smrtelnosti může být cestou k hlubšímu pochopení podstaty našeho vlastního života. Přemýšlet a mluvit o naší smrti nebo smrti našich blízkých už nemusí být “tabu”. Naší snahou je nabídnout prostor a pomocnou ruku těm, kteří tato témata chtějí otevřít, sdílet s ostatními a chtějí se dozvědět něco nového. Dotkneme se důležitých otázek, jako jsou rituály rozloučení, doprovázení a znovunalezení vnitřních zdrojů. K povídání nabídneme čaj, kávu a zákusek. Na toto posezení navazuje pravidelná individuální poradna, která je dostupná na obou pobočkách pouze po předchozím objednání.

Koná se pravidelně 1x za měsíc v úterý od 14:15-15:45 hodin. Vede Irena Lacinová, kvalifikovaný poradce pro pozůstalé se vzděláním v krizové intervenci a sebezkušenostním výcvikem v přístupu zaměřeném na člověka (rogersovská psychoterapie). Celý profesní život pracuje v pomáhajících profesích s lidmi v náročné životní situaci. Slovo lektorky: "Jsem tady pro ty, kteří necítí dostatečnou pomoc a podporu ve svých rodinách nebo u ostatních blízkých." Vstup volný. Prosíme o rezervace.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb